Klimaendring og naturfare i norske lokalsamfunn

Foto: Anders Ødhman/Redningsselskapet

Foto: Anders Ødhman/Redningsselskapet

De siste årene har ekstremvær rammet norske lokalsamfunn svært hardt. En gruppe forskere ved Geografisk institutt undersøker nå hva som påvirker lokalsamfunn sin evne til å forberede seg på, håndtere og komme seg etter ekstremværhendelser.

Med mindre vi klarer å redusere klimagassutslippene betydelig, vil globale klimaendringer kunne føre til mer omfattende naturskader som følge av blant annet storm, flom, ras og brann. Samfunnets evne til å takle slike ekstreme naturhendelser vil i fremtiden bli stadig viktigere. Dette skal vi nå forske mer på gjennom det fireårige prosjektet Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway (ClimRes).

Professor Gunhild Setten Geografisk institutt. Foto: Therese Lee Støver

Professor Gunhild Setten Geografisk institutt. Foto: Therese Lee Støver

Lokalsamfunn, sårbarhet og resiliens

Ekstremvær i Norge fører i hovedsak til materielle skader på bygninger og infrastruktur og heldigvis er det sjelden at menneskeliv skades eller går tapt. De materielle og sosiale effektene av slike hendelser kan likevel være alvorlige og omfattende for de som rammes. Evnen til å forberede seg på, handle under og komme seg etter en krise er derfor grunnleggende viktig. I ClimRes-prosjektet vil vi undersøke hva som påvirker lokalsamfunn sin evne til å håndtere kriser. I den sammenheng vil vi se på hvordan lokalsamfunn gjør tilpasninger før, under og etter en krisesituasjon. Resiliens er et begrep som kan brukes til forstå sammenhenger mellom klimaendring, naturfare og lokalsamfunn. I et prosjekt der vi har en målsetting om å bidra til å styrke arbeidet med klimatilpassing, er det dermed sentralt å identifisere hvordan lokalsamfunn kan være bedre forberedt på ekstremværhendelser og ikke bare evnen til å gjenopprette en tidligere tilstand.

Viktige spørsmål

Vi vet en del om sammenhenger mellom naturfare, klimaendring og evne til å takle ekstremværhendelser i Norge. Vi vet at det er geografiske ulikheter i sårbarhet for hendelser og at tidligere erfaring fra hendelser er sentralt for hvordan man takler en ny hendelse. Videre vet vi at såkalt «lokal kunnskap» blir fremhevet som viktig for hvordan kriser takles. Men det er også mye vi ikke vet. Noen spørsmål vi vil undersøke i prosjektet:

  • Hva innebærer resiliens i en norsk kontekst?
  • Hvilken rolle spiller «lokalsamfunn» i en krisesituasjon?
  • Hva er egentlig relevant lokal kunnskap i en slik sammenheng?
  • Hvordan kan vi måle resiliens?

En bevilgning fra Forskningsrådets Klimaforsk-program gir oss muligheten til å svare på disse og mange andre spørsmål. Videre vil vi skalere opp spørsmålene til nordisk nivå. Gjennom Nordforsk sin finansiering av det femårige Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security deltar vi i en internasjonal forskergruppe. Her vil vi få mulighet til å gjøre en sammenlignende studie av resiliens i et nordisk komparativt perspektiv.

Professor Gunhild Setten, Geografisk institutt

Én tanke på “Klimaendring og naturfare i norske lokalsamfunn

  1. Tilbaketråkk: Climres – Media

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s